TAROT KURS
Grundkurs - Inga förkunskaper krävs.tarot kurs  spådam
Art by Ciro Marchetti

 
Tarot Kursens innehåll:
Numerologi
: siffrorna 0-10.
Siffrornas betydelse i en tarot tolkning.
Jord elementet: Mynt, sköldar 1-10,
Luft elementet: Svärd 1-10,
Eld elementet: Stavar, batonger 1-10,

Vatten elementet: Bägare 1-10,
Klädda kort alla element:Princessa/Page, Prins, Drottning, Kung.
Stora Arcanan: 0-21


Du får lära dig grunderna i hur man spår i Tarotkorten genom att ni får
träna på att lägga stjärnor på varandra på kursen.
Sista dagen på kursen får du ett "diagnostiskt" test med frågor om
det mest grundläggande när det gäller Tarot kortens betydelse.
Du kommer att märka själv att du lärt dig mycket på så kort tid.


Tarot utlägg
Medicin hjulet (fyra väder strecken ,4 kort)
Keltiska korset. (traditionellt sätt att lägga en stjärna , 10 kort)
3 kort stjärna (dåtid, nutid,framtid)
Kärleks stjärnan (relations baserad)
Horoskop utlägg (ett års prognos )12 kort


Ett omfattandeTarot Kompendium ingår som du kan använda efteråt att slå upp kortens och de olika utläggens betydelse.

tarotkort

    Tarot kurs 2019:
Lörd-sönd:14.00-20.00
Kurs Datum:
Jan:19-20
Mars:23-24
April:20-21
Juni:15-16
Aug:17-18
Kursavgift:
2.200:-
Diplom utfärdas.

Du är välkommen med dina frågor
eller kursbokning till

reiki@comhem.se

Anki Petersson:
Tel: 08-91 30 72.

Ta gärna med dig egna Tarot kort.
Vi går igenom flera olika tarot lekar och
jämför deras symboler och bilder.

spå i kort
Art by Ciro Marchetti

* Lämpliga Tarot lekar *


Kurs Adress:
Anki Petersson
Åhusvägen 15, 1tr, Björkhagen.
T-bana: Björkhagen
Karta - SL reseplanerare
Phone /Tel: 08-91 30 72


Home

reiki@comhem.se

 


Vad är tarot?
Tarot är benämningen på en kortlek som består av 78 kort.
Leken är uppdelad i två delar.

tarotkort

Stora Arkanan (arkana betyder hemlighet) med 22 vanligen romerskt numrerade kort från
O-XXI och vart och ett med ett namn, exempel Magikern .

Lilla Arkanan med 56 kort grupperade i fyra olika sviter,
stavar, bägare, svärd och mynt från ess till tio.

Stavar=Eld (ruter ) Svärd=Luft (spader) Bägare= Vatten (hjärter ) Mynt=Jord (klöver )

klädda kort: Page,(Prinsessa,) Knekt, Dam och Kung.

De 22 korten i Stora Arkanan berättar om vägen genom livet till upplysning,
Vart och ett av korten i den Stora Arkanan föreställer vårt samspel med omvärlden. När man använder kortleken aktiveras den högra hjärnhalvan och därigenom intuitionen, "den inre rösten". Tarot korten är symboliska nycklar, som öppnar psyket för nya idéer, tankegångar, känslor och andliga möjligheter. Hur mycket tarotkortens symboler döljer eller avslöjar beror på vår förmåga att koncentrera oss på eller meditera över dem.

Hur gör man och varför?
Det är viktigt att frågan man ställer är konkret och entydig. Ju mindre exakt en fråga är desto mindre exakt blir svaret tillexempel den vanligaste frågan:
Vad kommer att hända i min framtid är inte så lyckad eftersom svaret blir väldigt vagt och dåligt. En bättre fråga är tillexempel när man har ett speciellt tema på frågan, vad händer när jag gör det eller det och vad blir konsekvenserna.
Man kan använda tarot till alla frågor man vill ha större perspektiv på. Korten hjälper dig både att hitta själva kärnan i ett visst problem och att hitta lösningar och utvägar.

Tarotkortens historia:
Man har försökt forska fram kortens historia, man tror att de härstammar från Egypten,
en del tror Indien eller Kina (stora arcanan).
Lilla arcanan sägs ha förts av köpmän från öst till Venedig nån gång före 1400-talet,Den första kända lek som påminner om de vi har idag tillverkades av hertigen av Milano 1415.
I Paris National bibliotek finns resterna av en lek bevarad från Karl den VIav Frankrike år 1392 .
Occultister i Italien och Frankrike använde korten i stor omfattning, sen spreds det till övriga europa.
Arthur Edward Waite har utformat en av de idag mest populära tarotkorten, han revolutionerade tarotkonsten med sina kort på 1900-talet.