TAROT KURS
Grundkurs - Inga förkunskaper krävs

tarot kurs  spådam
Vill du lära dig spå i kort?
tarotkort

Tarot Kursens innehåll:
I kursen ingår ett omfattande kompendium.
Du behöver inte köpa någon Tarotbok.

Numerologi och Elementens betydelse.
Mynt - Svärd - Stavar - Bägare.
Lilla och Stora Arcanan.
Tarot utlägg
.

Du får lära dig grunderna hur man spår i Tarot.
Deltagarna får träna på att lägga stjärnor på varandra.


   
Tarot kurser 2022
Lörd-sönd kl.14.00-20.00
Jan:15-16, Feb:19-20, Mars:19-20,
April:16-17,Maj:21-22, Juni:11-12,
Juli:23-24, Aug:20-21, Sept:17-18,
Okt:22-23, Nov:19-20, Dec:17-18

Kursavgift:2.400:-
Diplom utfärdas

Välkommen med frågor
eller kursbokning

anki.pettersson@yahoo.com

Anki Petersson
Tel: 0720-16 44 73


Ta gärna med dig egna Tarot kort.
Om du inte har egna kort så får du låna av mig.
Vi går igenom flera olika tarot lekar och
jämför deras symboler och bilder.


spå i kort
Art by Ciro Marchetti

* Lämpliga Tarot lekar *


Kurs Adress:
Anki Petersson
Åhusvägen 15, 1tr, Björkhagen.
T-bana: Björkhagen
Karta - SL reseplanerare
Phone /Tel:
0720-16 44 73

anki.pettersson@yahoo.com

HomeVad är tarot?
Tarot är benämningen på en kortlek
som består av 78 kort.
Kortleken är uppdelad i två delar.

tarotkort

Stora Arkanan (arkana betyder hemlighet)
har 22 vanligen romerskt numrerade kort från
O-XXI och vart och ett med ett namn, exempel Magikern.

Lilla Arkanan har 56 kort grupperade i fyra olika sviter, stavar, bägare, svärd och mynt från ess till tio.

Stavar - Eld, Svärd - Luft,
Bägare - Vatten, Mynt - Jord


klädda kort
Page,(Prinsessa,) Knekt, Dam och Kung.

Hur gör man och varför?
Det är viktigt att frågan man ställer är konkret och entydig. Ju mindre exakt en fråga är desto mindre exakt blir svaret till exempel den vanligaste frågan:
Vad kommer att hända i min framtid är inte så lyckad eftersom svaret blir väldigt vagt och dåligt. En bättre fråga är att man har ett speciellt tema på frågan, vad händer när jag gör det eller det och vad blir konsekvenserna.
Man kan använda tarot till alla frågor man vill ha större perspektiv på. Korten hjälper dig både att hitta själva kärnan i ett visst problem och att hitta lösningar och utvägar.


Tarotkortens historia
Man har försökt forska fram kortens historia, många tror att de härstammar från Egypten, en del tror Indien eller Kina (stora arcanan).
Lilla arcanan sägs ha förts av köpmän från öst till Venedig nån gång före 1400-talet. Den första kända lek som påminner om de vi har idag tillverkades av hertigen av Milano 1415.
I Paris National bibliotek finns resterna av en lek bevarad från Karl den VI av Frankrike år 1392.
Occultister i Italien och Frankrike använde korten i stor omfattning, sen spreds det till övriga europa.
Arthur Edward Waite har utformat en av de idag mest populära tarotkorten, han revolutionerade tarotkonsten med sina kort på 1900-talet.