Vad är och betyder Reiki?
Rei - Ki

Rei Uttrycka tacksamhet, buga, själen, ande.

Ki - Qi - Chi Livsenergi
Begreppet kommer från traditionell kinesisk medicin för att förklara människans fysiologi och patologi.

I Traditionell kinesisk medicin är qi grundsubstansen som bildar människokroppen, från en filosofisk synvinkel eller ett kosmologiskt perspektiv är qi ursprungs-substans för hela universum.

Qi är ett centralt begrepp inte bara i traditionell kinesisk medicin, qigong och akupunktur utan också inom fengshui och många olika östasiatiska Budo sporter där qi används för att stärka kroppen inför diverse kraftprov.

Exakt hur qi definieras, förstås och hanteras varierar mellan och inom olika discipliner. Ibland översätts qi till "livsenergi". Qi circulerar i och utanför människan och tar sig fram i kroppen genom så kallade meridianer som anses vara "vägar" i kroppen ungefär på samma sätt som blodet transporteras runt i kroppen genom blodkärlen.

Reiki

- Usuis reiki-system är en enkel och naturlig helar metod en effektiv väg att överföra ki kraften universums livs energi.

Har du en gång öppnats upp för att bli en "kanal" för reiki, kommer koncentrerad livsenergi att flöda genom dina händer av sig självt.

Denna förmåga har du resten av ditt liv. Reikiutövaren är bara en kanal för denna energi den är alltså inte egen eller begränsad - som passerar händerna, snarare en universiell sådan som lämnar dig stärkt och harmoniserad efteråt.

Reiki fungerar helande. Då du behandlar någon med reiki gör du detta genom att lägga dina händer försiktigt på de olika delarna av kroppen med öppna händer och fingrarna ihop. Snart känner du en slags flödande känsla ofta kombinerad med en känsla av värme som kan växla mellan hetta och kyla. De flesta slappnar av under behandlingen och kan till och med sommna.


REIKI ANVÄNDAS TILL

- Lindra obehag som orsakas av störningar i kroppsfunktionerna.

- Lindra smärta.

- Hjälpa patienter att tillfriskna efter läkarbehandling eller sjukhusvistelse.

- Kompletterar vanlig läkarbehandling.

- Balansera kropp och sinne och därmed förebygga psykosomatisk disharmoni och sjukdom.

- Stärka intuitionen.


Olika former av behandlingar
- Allmänt balanserande och förebyggande behandling.

- Behandlingar av olika hälsoproblem.

- Smärtlindrande behandlingar.

- Behandling för mental och själsligt välbefinnande.


Reiki energin kan ses som en virvel av energi som förmedlar kontakten mellan organismens inre och det omgivande världsalltet.
Energin är en slags transformator och för informationen mellan det inre och det yttre.

I Kina och Japan definieras hälsa som energibalans, ett jämvikts tillstånd där livsenergin strömmar genom kroppens meridian system.

Blockeringar i systemet hämmar tillförseln av livsenergin till organen och kroppsfunktionerna och yttrar sig som sjukdomssymptom.

Reiki energin strävar efter att avlägsna eller motverka problemets yttre och inre orsaker och stöttar organismen i att komma i balans på nytt.Anki Petersson

anki.pettersson@yahoo.com


Reiki FAQ Svar på vanliga frågor

Reiki Stockholm

All rights reserved copyright 1998-2021 Anki Petersson