VEM KAN LÄRA SIG REIKI?


Alla kan lära sig reiki! Inga förkunskaper behövs.

Människor i alla åldrar har nytta och glädje
av den energi och avslappning som Reiki ger.När ett barn får feber eller vi själva har ont i magen lägger vi automatiskt handen på det onda stället så det finns helt naturligt hos oss alla att använda sig av handpåläggning utan att vi någonsin kanske har tänkt på att det är det vi gör.
När du har lärt dig Reiki kommer du känna att det strömmar energi från din hand som lindrar värken .

Blir du själv trött och uttömd på energi när du ger någon en Reiki behandling?
Den som utövar Reiki öppnar upp sig för den läkande energin (det är Reiki initieringen som öppnar en person för den här förmågan) och agerar endast som kanal för den. Genom att vara kanal tömmer du dig inte på din egen kraft, tvärtom, en viss mängd energi stannar hos dig innan den går vidare och du känner dig lika stärkt efter en behandling.

Reiki påskyndar läkning.
Reiki är en av de mildaste alternativa behandlingsformerna, där den intelligenta energin letar sig dit där den som mest behövs, oavsett om det gäller det fysiska, känslomässiga, mentala eller det andliga.. En kärleksfull energi som hjälper dig att leva här och nu, ger värme, tröst, extra energi och ökar medvetenheten om dig själv och din andlighet , samt ger harmoni och balans. Reiki påskyndar läkning av bl.a blåmärken, sår, vrickningar, benbrott m.m. Ett alldeles utmärkt komplement till den traditionella läkarvården men den ersätter inte läkarvården på något sätt. Du kan med fördel kombinera Reiki med andra typer av behandlingar, massage m.fl.

Vad kan jag använda Reiki på?
Andra människor, mig själv, djur, växter, att ladda bil eller mobil batterier, det är endast min egen fantasi som sätter begränsningar på vad Reiki kan användas till.
Det viktigaste är att känna tillit till Reiki och våga prova sig fram inom olika områden.

Hur går en behandling till?
Behandlingen börjar alltid med framsidan, på huvudet och övergår sedan till kroppens baksida där man sedan gör en avslutning på behandlingen. Din kropp och din själ bemöts av kärlek, respekt och omtanke både före, under och efter behandlingen. Det hela tar ca 60- 90 minuter och efteråt kan vi prata en stund.

Måste jag tro på Reiki? Nej, det behöver du inte alls göra. Reiki medför förändring och det gör den vare sig du tror på det eller inte, eller om du tillhör någon religion. Det är en vis kärleksfull energi som inte låter sig styras utan går dit där den behövs mest. Du behöver endast slappna av och ta emot den läkande energin som du får.

Vad upplever man under en behandling?
Det vanligaste är en känsla av värme, frid samt att det är väldigt avslappnande. En del känner energin strömma i kroppen andra upplever hur gamla oarbetade upplevelser kommer upp till ytan och blir förlösta.

Kan man ge Reiki till djur?
Även om vi inte vet vad djuren känner under en reiki-behandling märker man att de blir tysta, ger efter och slappnar av. Reiki flödar in i djur på samma sätt som på människor. Växter och snittblommor älskar reiki. Du kan göra frön fruktbara genom att hålla dem i din hand innan du planterar dem.Ett annat sätt är att ge reiki till vattnet som du vattnar växterna med.

Kan man behandla sig själv?
Ja när du har första graden av reiki kan du ge dig själv en "energidos". Till exempel några gånger varje morgon, innan du går upp, inför viktiga prov i skolan, biluppkörning, söka jobb, hålla föredrag, långa resor och andra liknande saker.


Vad lär man sig på Reiki 1
GRUND KURSEN?
Man lär sig dom grundläggande hand positionerna för en reiki behandling. Hand positionerna går ut på att ge
energi dvs ki kraft som stimulerar kroppens egen läknings förmåga och detta kan du både ge till dig själv och andra. Man får även lära sig att ge Reiki till djur och växter.


Vad lär man sig på Reiki 2 FORTSÄTTNINGS KURSEN?

Man lär sig att ge Reiki behandlingar på distans, väldigt bra om du inte kan träffa den som behöver hjälp personligen , personen eller djuret kanske bor i en annan stad eller land.Du får även lära dig att skicka Reiki till dig själv , du kan skicka till dina känslor , din hälsa och dina tankar ..användnings området är obegränsat .

Vad är en Reikimästare?
Reikimästaren initierar första och andra graden Reiki.

Reikimästaren är en person som själv har tagit alla nödvändiga Reiki initieringar samt har stor erfarenhet från att ge många Reiki behandlingar
och distans behandlingar (Reiki 2).
Reikimästaren är tränad i att ge kurser av sin egen Grandmaster.

Reiki Mästaren är en person som använder Reiki dagligen på sig själv och andra i sin omgivning och som låter sig guidas i sitt liv av den kärleksfulla Reiki kraften.

Vad är en Grandmaster?
Grand Master innebär att man utbildar Reikimästare och lär ut hur man initierar och har Reiki 1 och 2 kurser. Man bör ha arbetat som ReikiMästare i många år innan man utbildar andra till Reikimästare.

Hur många kurser är det i Usui Shiki Ryoho Reiki system?
Reiki 1:
Handpåläggning enl.ett visst mönster som täcker in kroppens viktiga organ.

Reiki 2: Emotionell, Mental, Spirituell läkning, förstärker din förmåga att ge behandlingar på ett djupare plan. Ger dig förmåga att ge behandlingar på distans , telepati och kommunikation med djur och allt levande omkring dig.

Reiki Mästare:För den som vill lära ut Reiki kurser.

GrandMaster:En person som har många års erfarenheten som Reikimästare och har lärt sig
av sin Grandmaster hur man initierar någon till Reikimästare.


Anki Petersson

anki.pettersson@yahoo.com


Reiki Stockholm

Vad är Reiki?

Reiki 1:Grundkurs

Reiki 2:Distans healing

Spå i Tarot , Pendel och Astrologi

Kroppens sju Chakran

New Age länkar

Pyramidologi - allt om Pyramikraft