pillar

Facts about The Pyramids
Khufu's / Cheops

pillar
hieroglyph
hieroglyph
hieroglyph
hieroglyph

Horus Temple

 
 Khufu's / Cheops Inside Story

King Khufu, who is also known by the greek name "Cheops," was the father of pyramid building at Giza.
He ruled from 2551 - 2528 B.C. and was the son of King Sneferu and Queen Hetpeheres.


Dates Built: c. 2589-2566 B.C.

Total Blocks of Stone: over 2,300,000

Base: 13 square acres, 568,500 square feet, or 7 city blocks. The length of each side of the base was originally 754 feet (230 m), but is now 745 feet (227 m) due to the loss of the outer casing stones.

Total Weight: 6.5 million tons

Average Weight of Individual Blocks of Stone: 2.5 tons, the large blocks used for the ceiling of the King's Chamber weigh as much as 9 tons.

Height: Originally 481 feet (146.5 m) tall,
but now only 449 feet (137 m).

Angle of Incline: 51 degrees 50' 35"

Construction Material: limestone, granite

Khufu's pyramid

You can build a model of the Great Pyramid,
but first you need to scale it down.
To do this, you will need to make the pyramid
3,000 times smaller than it really is!

Object Actual Height Scale Height
(1 cm = 30 m)
Great Pyramid
146.5 m
4.9 cm

Two other pyramids on the Giza Plateau,
Khafre and Menkaure.
Here are their actual dimensions

Khafre
Base: 214.5 m (704 ft) on each side
Height: 143.5 m (471 ft) tall
Angle of Incline: 53 degrees 7' 48"

Menkaure
Base: 357 feet (105 m) on each side
Height: 65.5 m (215 ft) tall
Angle of Incline: 51 degrees 20' 25"

Egyptian scarab
Strange facts about
The Pyramids of Egypt

If you take the perimeter of the pyramid, and divide it by two times the height, you get a number that is exactly equivelant to the number pi
(3.14159...). The chances of this phenomenon happening by sheer chance is remarkably small.


Egyptians kept very careful records about everything they ever did; every king they had, every war they fought, and every structure they built, but there were no records of them ever having built the pyramids

The egyptians hadn't even invented the wheel yet, but the blocks that they had to carry to build the pyramids weighed about 2 tons each? (4,000 lbs.)? they used so much stone, that if you took all of the stone they used, and cut it into 1 foot square blocks, It would extend 2/3 of the way around the earth.

Did you know that the height of the pyramid (481 feet) is almost exactly 1/1,000,000,000 of the distance from the earth to the sun (480.6 billion feet)?

And, if you take the line of longitude that the pyramid lies on, and the latitude that the pyramid lies on, 31 degrees north, by 31 degrees west, they are the two lines that cover the most combined land area in the world. (In essence, the pyramid is the center of all of the land mass of the whole earth!)

How about that group of modern scientists who attempted to build a pyramid out next to the real one, using modern technologies, and after something like 100 days, succeded in building one about 1/40 of the size of the real one?

The Pyramids
The pyramids are the stone tombs of Egypt's kings - the Pharaohs. These ancient monuments stand on the banks of the river Nile. Some are over 4,500 years old.There are over 90 pyramids in Egypt. The pyramids are all on the West bank of the Nile - the side on which the sun sets. This is for religious reasons. The step pyramid at Saqqaru was the first large stone building the world had ever seen.


Who Built The Pyramids?
Who knows?

What Was Special About The Shape?
The pyramid was laid out so that the sides faced perfectly North, South, East and West. Each layer had to be properly lined up to achieve the pyramid shape, 4 triangles meeting at a point. The pyramids at Giza were covered with brilliant white polished limestone to give them a smooth surface. The pyramid was meant to look like the rays of the Sun..


What Was Inside A Pyramid?
The most important thing inside the burial chamber was the mummy of the Pharaoh, but, to ensure that the person had a good afterlife, treasures would also be put inside. There would also be paintings and drawings showing what the person had done during his life so that the gods would know how important or good he was; the pets of the person might also be mummified to keep him company and replicas of their servants or even the actual servants themselves would be put inside to continue to serve him in the afterlife.

What Power Did They Have?
Nobody knows that for sure ,
we can only guess or meditate on the answer.
 
   

Bygg din egen Pyramid
Information in English further down on this page

pyramid
Birgitta Pudas byggde denna pyramid på
Pyramid kursen


Det finns forskare som studerar pyramiderna (pyramidologi) och som tror att pyramiderna förutom att vara gravar och tempel var en energiuppsamling eller en lagerlokaler för energier. Deras upptäckt är att frekvenser som utstrålas från planeten och kosmisk strålning blandas i pyramidstrukturen och producerar en rytmisk frekvens. De geometriska proportionerna fångar upp energier och får dessa att vibrera. På detta sätt kommer pyramiden att ladda sig själv och bli en kraftkälla som vi kan utnyttja i vårt dagliga liv.

Plantor liksom allt levande på jorden har ett elektromagnetiskt fält omkring sig som kan ta till sig pyramidens energi.
Pyramidstrukturens möjlighet att fånga upp den kosmiska energin gör att det går att använda kopior av Cheopspyramiden för att kunna få ta del av den starka och välgörande energien.


pyramid
Raili Pudas byggde denna pyramid på
Pyramid kursen


Du får bygga och designa din egen Pyramid som du sen kan använda att lägga in föremål i för att rena dem och ge dem energi. Tex. dina kristaller , smycken o .dyl . Kvarts och bergkristall är i detta avseende starkast och kan hålla energin lagrad i flera veckor.

Men framför allt så kan du använda din Pyramid till att hela din kropp.
cellerna förnyas och du blir föryngrad, Åldrings processen saktas ner betydligt.Pyramidenergin används i allt större utsträckning i samband med healing, regressionsterapi, massage och meditation.
Pyramiderna kan användas till att behandla mat för att förlänga hållbarheten. Detta beror på att pyramidenergin påverkar mikroorganismerna och gör att dessa tillväxer långsammare eller till och med försvinner helt. Detta gör att mat kan hålla sig två - tre gånger längre än normalt.

Pyramid-behandlat vatten verkar lagra pyramidenergin för en obegränsad tid. Detta innebär att du kan vattna dina blommor med det eller använda det för egen konsumtion. Ex: Ställ ett glas vatten i pyramiden under ca 20 minuter eller en hel kanna över natten. Klorerat vatten förlorar klorsmaken och får en friskare smak.

Måtten baserar sig på Cheops pyramiden.
Du skär ut, monterar i hop, målar och dekorerar Pyramiden , Du lär dig använda Pyramiden på olika sätt . Du får ligga ned och slappnar av med Pyramiden på solarplexus och upplever kraften .
En jätte kul kurs med mycket skratt och märkliga upplevelser.

Pyramidenergin är utmärkt för meditation eller att sova i.
Om du regelbundet under en period mediterar i pyramiden kommer du att finna en djupare och mer givande mental medvetenhet och ett inre lugn. Om du provar att sova med pyramiden under din säng kommer du nästan omedelbart att uppleva att det krävs mindre sömn för att känna dig utvilad. Normalt sover du ej längre än fem timmar. Börja med att vila en stund. Prova dig fram till vad som passar dig bäst. Vanliga upplevelser hos de som provat är: drömmer färgrikare, tidsbegreppet förvrängs samt en del erfar ut-ur-kroppen-upplevelser.

Pyramidens bassidor ställs parallellt i norr-söder riktning för att ge bästa resultat vid olika experiment.
Pyramiden placeras ej i närheten av elektriska apparater med störande elektriska fält. Exempelvis kan nämnas att slöa rakblad kan "slipas" genom att läggas i norr-söder riktning inuti pyramiden.

Anki Petersson
Åhusvägen 15, 1 tr, Björkhagen
T-bana: Björkhagen

Tid:Lörd-Sönd : 14.00 - 19.00
Kursavgift:2.400:- Material ingår
Kurs datum:

Pyramid Kurs

Frågor eller kurs anmälan
anki.pettersson@yahoo.com


Kursdeltagarna visar sina Pyramider

Hur bygger man en egen Pyramid?
Mått och instruktioner.

Build your own Pyramid course
You will learn how to build a copy of Cheops Pyramid.Build,paint and decorate the pyramid,
and learn how to use the pyramid energy.
We meditate with the pyramid and use it to
energize water.
You will learn how to give yourself a healing treatment, opens up your intuition.
When you work with the Pyramids you will get relaxed and rejuvenated in every cell of your body.

Location:
Anki Petersson
Åhusvägen 15, Björkhagen
Subway: Björkhagen


anki.pettersson@yahoo.com

Time:Saturday-Sunday :14.00 - 19.00.
Fee:2.400:- Sek: Material included.
Date:

 


My other Pyramid pages

Pyramid Power - The effects of the Pyramid

Meditate with the Pyramid

History of Pyramidology

Kursdeltagarna visar sina Pyramider

How to make your own Pyramid
the exact measurements and instructions.


Other pages on this site

Home


The seven Chakras

Reiki Stockholm


New Age links


spå dig Tarot och Astrologi


Reiki master Anki Petersson


Ankis Awards

Awards 2


Awards 3


Apply for my Award


Award Winners

Webrings

More web rings
Home Back Next
hieroglyph
hieroglyph