Vem grundade Reiki?

Dr Mikao Usui
Usui Shiki Ryoho
The Usui System of Natural Healing
Dr Mikao Usui
Dr Mikao Usui

Dr Mikao Usui
(1865-1926)
Teologie doktor, rektor och lärare på ett universitet i Kyoto Japan undervisade i kristendom i början på 1800-talet.

Hans elever ville att han skulle ta reda på hur Jesus gjort när han helat människor och djur med bara händerna.

Han sökte efter svaret i många år och fann till slut något som förde honom lite närmare sanningen i 2500 år gamla buddist-skrifter. Skrivet på sanskrit fanns symboler,ord och olika tekniker för helandets konst.

Han satte sig på toppen av det heliga berget Kuriyama i Japan, där han planerade att sitta i tjugoen dagar i fasta och meditation för att förstå innebörden av det han läst och studerat i skrifterna.

Den sista dagen fick han en upplevelse - initiering - som gjorde att han själv hadekunskapen och energin att hela.

Dr Usui tillbringade resten av sitt liv med att undervisa människor i Reiki Healing.
Han initierade även flera Reikimästare som i sin tur fortsatt att föra denna tradition vidare.
Dr.Chujiro Hayashi
Dr.Chujiro Hayashi

Dr. Chujiro Hayashi (1879-1940) var Marin Läkare och Kommendör I den Kungliga Japanska Flottan. Han praktiserade både österländsk och västerländs medicin.
År 1925 var han pensionerad och 47 år gammal då han blev initierad Reiki Master av Dr.Usui.

Han öppnade en Reiki klinik i Tokyo. Han använde all information han emottaget från Dr Usui.Han skapade standard hand positionerna, systemet med tre grader och initierings proceduren. Hayashi initierade Hawayo Takata.

Mrs Hawayo Takata
Mrs Hawayo Takata
Hawayo Takata (1900-1980) född på ön Kauai, Hawai.
Hennes föräldrar var immigranter ifrån Japan, de arbetade på sockerrör plantag där även Takata arbetade.

Hawayo hade en tumör som behövdes opereras snarast. Hon beslöt att få medicinsk hjälp I Japan.

Natten innan operationen skulle äga rum hörde hon en röst säga ”Den här operationen är inte nödvändig och att hon skull fråga läkaren efter alternativ behandling. hon fick då reda på att det fanns någonting som hette Reiki som kunde eventuellt hjälpa henne.
Hon kom till Dr Hayashi`s Reiki klinik och fick ta emot behandling under en tid, och blev totalt botad ifrån alla krämpor.

Hon bad Dr Hayashi att lära henne Reiki så att hon skulle kunna hela sina familjemedlemmar. Hon blev en av Dr Hayashi`s elever och den första kvinnan efter hans fru som blev initierad i Reiki 1938.

Mellan 1970 fram till hennes bortgång December 11, 1980, Initierade Hawayo Takata 22 st Reiki Mästare.

Listan på de 22 ursprungliga Reikimästare som Takata initierade.
Barbara McCullough, George Araki, Beth Grey, Ursula Baylow, Paul Mitchell, Iris Ishikura, Fran Brown, Barbara Weber Ray, Ethel Lombardi, Wanja Twan, Virginia Samdahl , Phyllis Lei Furumoto, Dorothy Baba, Mary McFade , John Gray, Rick Bockner, Bethel Phaigh, Harry Kuboi, Patricia Ewin, Shinobu Saito, Takata's Sister, Barbara Brown.

Wanja Twan
Wanja Twan
Wanja Twan (1934 - 2019)
Initierades till Reikimästare 1979 av Hawayo Takata.
Hon är svenska bosatt i Kanada.
Wanja var en av dom första reikimästarna i Kanda.
Wanja förde Reiki till Sverige i början på 80-talet.


Phyllis Lei Furumoto
Phyllis Lei Furumoto
Takatas dotters dotter.
Reiki Alliancen i USA:


Kan alla lära sig Reiki?


Vad är Reiki?

Reiki 1:Grundkurs

Reiki 2:Distans healing

Reiki information

Spå dig i Tarot kort , Pendel och Astrologi

Kroppens sju Chakran

New Age länkar

Pyramidologi - allt om Pyramikraft

Ge reiki till djur


reiki sigill Hem reiki sigill

Reikimaster Anki Petersson

anki.pettersson@yahoo.com


dragon


Bilder och text copyright© 1998-2021 Web design av Anki Petersson